Archieven: Hoofdstukken

Info over de maker

Deze e-learning is geschreven door Miranda van der Steen. Tijdens haar werk als onderzoeker bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (later Veilig Thuis) heeft ze …

5.30 Afronding

Samenvatting In deze laatste inhoudelijke module hebben we de stappen van de meldcode doorlopen. Signaleren, overleggen, bespreken, afwegen en handelen, dat zijn in het kort …

5.28 Geheimhoudingsplicht

Geheimhoudingsplicht In principe mag je geen informatie delen met anderen zonder toestemming van jouw cliënt. Jouw geheimhoudingsplicht verbiedt je dat. Voor medische beroepen die onder …

5.27 Dossiervorming

Het is van groot belang om alles wat je bespreekt, overlegt en doet vast te leggen in het dossier. Dat is al van belang als …

5.26 Terug naar de casus

De week erna probeer je moeder nog eens te bereiken. Na een week werkt haar mobielnummer niet meer. Het liefst zou je school willen bellen, …

5.25 Stap 5 – Handelen

De laatste stap vat samen wat je daarvoor hebt vernomen, besproken en afgewogen. Op basis van alles wat je hebt gezien, gehoord en overlegd, besluit …

5.23 Afwegingsnorm

De norm die binnen het afwegingskader een leidraad bieden “… is een professionele norm en als zodanig noodzakelijk: In ALLE gevallen van acute onveiligheid en/of …

5.22 Afwegingskader

Elke branche maakt voor de zorgverleners die daar onder vallen een afwegingskader. Zo zijn er verschillen tussen branches in: de frequentie van contacten de mogelijkheid …

5.20 Suggesties doorvragen

Hier is geen eenduidig antwoord op. Je kunt mogelijk hebben geantwoord: Er gebeurt veel in jullie gezin. Net op dit moment willen jullie juist niet …

5.19 Doorvragen

Als je verder in het gesprek bent of in een volgend gesprek, kun je jouw zorg met het gezin delen. Op welke manier kun je …

5.18 Voorbeelden vragen

Hier is geen eenduidig antwoord op. Je kunt mogelijk hebben geantwoord: – Wat heeft Tinus zelf over het bedplassen verteld aan je? – Wat zegt …

5.16 Vragen stellen

Bij het stellen van vragen aan de betrokkenen zijn een aantal aspecten van groot belang. De onderstaande tips zijn van toepassing op de derde stap, …