Vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
Gesloten (handmatig toevoegen gebruikers, WooCommerce)
Begin
This training is currently closed

Huiselijk geweld en kindermishandeling kunnen vele vormen aannemen. Snel wordt er gedacht aan fysieke mishandeling zoals slaan en schoppen. Daarnaast zijn nog zeker dertig andere vormen van mishandeling te onderscheiden. In deze e-learning wordt uitgebreid ingegaan op verschillende vormen. Ook andere, samenhangende onderwerpen, passeren de revue. De training is bestemd voor medewerkers van zorg- en welzijnsorganisaties en zelfstandigen die in de (jeugd)zorg werken.

De vormen van verschillende vormen van geweld dat plaatsvindt in relaties die veilig zouden moeten zijn, worden uitgelegd en begeleid met realistische voorbeelden.

Quizvragen
Bij elke samenvatting van een deel van de e-learning vind je een quiz. Om de e-learning succesvol te behalen beantwoord je de quizvragen.