Perceptie van onrechtvaardigheid

Gevoelens van onrechtvaardigheid
Hoogbegaafde kinderen hebben vaak een sterk gevoel van rechtvaardigheid en kunnen sterk reageren op onrechtvaardige situaties. Ze kunnen gevoelig zijn voor oneerlijkheid en ongelijkheid.

  • Gedrag
    Ouders kunnen merken dat hun kinderen verontwaardigd zijn over onrechtvaardigheid en zich actief willen inzetten voor verandering.
  • Valkuilen voor ouders
    Ouders kunnen bezorgd zijn dat hun kinderen te veel gefocust zijn op rechtvaardigheid en misschien niet leren omgaan met de realiteit van het leven waarin onrecht voorkomt.
  • Beste reactie van ouders
    Ouders kunnen het beste de gevoelens van onrecht van hun kind serieus nemen. Vragen stellen om erachter te komen waarom het kind denkt zoals het denkt, zal het kind het gevoel geven dat zijn mening ertoe doet. Als een kind actie wil ondernemen naar aanleiding onrechtgevoelens, is het wijs om het plan van het kind door te nemen. Het beste is niet het plan direct af te wijzen, maar wel het kind te wijzen op eventuele gevaren of moeilijkheden die het kan tegenkomen. Als een plan van een kind onverantwoordelijke onderdelen bevat, kunnen ouders aangeven dat dát onderdeel van het plan niet mogelijk is en kijken naar wat er wel mogelijk is van het plan.