Omgaan met gedrag

Ouders zullen in de opvoeding verschillend gedrag terugzien bij hun hoogbegaafde kinderen als het gaat om

  • perfectionisme;
  • onderpresteren;
  • emotionele intensiteit;
  • intensiteit van relaties;
  • perceptie van onrechtvaardigheid.

We bespreken hierna het gedrag als ook de valkuilen voor ouders en de beste manieren om hiermee om te gaan.