Verkeerd geïnterpreteerd gedrag

Kenmerken van hoogbegaafdheid kan tot misvattingen leiden. Deze misvattingen kunnen er zelfs toe leiden dat het gedrag van de kinderen en jongeren worden geïnterpreteerd als probleemgedrag. Kenmerken waar een kind of jongere niets aan kan doen, wordt gezien als gedrag waar het kind of de jongere 'iets aan kan doen'. Dit levert bij zowel het kind en de jongere als ook bij ouders, zorgprofessionals als leerkrachten frustraties op.

Hoge intelligentie vs desinteresse en luiheid
Hoogbegaafde kinderen die snel leren en uitdaging nodig hebben, kunnen zich snel vervelen en ongeïnteresseerd lijken in taken die als te gemakkelijk of repetitief worden ervaren. Ouders, zorgprofessionals en leerkrachten kunnen dit gedrag mogelijk interpreteren als desinteresse, luiheid of gebrek aan motivatie. Ze kunnen zich zorgen maken over het onderpresteren van het kind en druk uitoefenen om beter hun best te doen, wat mogelijk leidt tot stress en frustratie bij het kind.

Snelle denkwijze vs ongeduldig en arrogant
Hoogbegaafde kinderen met een snelle denkwijze kunnen ongeduldig lijken wanneer anderen langzamer zijn in het begrijpen of oplossen van problemen. Ze kunnen ongeduldig zijn bij het wachten op anderen of gefrustreerd raken door repetitieve taken die ze als saai beschouwen. Dit gedrag kan worden geïnterpreteerd als ongeduldig, onbeleefd of zelfs arrogant, terwijl het eigenlijk voortkomt uit de behoefte aan intellectuele uitdaging en stimulatie.

Groot leervermogen vs opdringerig en betweterig
Hoogbegaafde kinderen met een groot leervermogen kunnen onverzadigbaar lijken in hun honger naar kennis en nieuwe informatie. Ze kunnen voortdurend vragen stellen en onophoudelijk informatie willen absorberen. Dit gedrag kan worden gezien als opdringerig, betweterig of overmatig nieuwsgierig, wat mogelijk als storend wordt ervaren door ouders, zorgprofessionals en leerkrachten die mogelijk denken dat het kind te veel vraagt of te veel afleidt van andere taken.

Creativiteit vs weerstand en onrealistisch
Hoogbegaafde kinderen met een sterke verbeeldingskracht en creatieve benadering van problemen kunnen onconventionele ideeën en oplossingen genereren die mogelijk niet passen binnen traditionele kaders. Ouders, zorgprofessionals en leerkrachten kunnen dit gedrag interpreteren als weerstand tegen conformiteit, onrealistisch of onpraktisch. Ze kunnen proberen het kind in een meer gestructureerd denkpatroon te duwen, waardoor de creativiteit en originaliteit van het kind worden belemmerd.

Intens gevoelsleven vs overdreven en dramatisch
Hoogbegaafde kinderen met een intens gevoelsleven kunnen sterke emotionele reacties vertonen op zowel positieve als negatieve gebeurtenissen. Ze kunnen zich diep betrokken voelen bij sociale en wereldwijde kwesties en zich sterk uitspreken voor rechtvaardigheid. Dit gedrag kan echter als overdreven of dramatisch worden geïnterpreteerd, waardoor het kind als overgevoelig of emotioneel instabiel wordt bestempeld. Ouders, zorgprofessionals en leerkrachten kunnen moeite hebben om het evenwicht te vinden tussen het ondersteunen van de emotionele behoeften van het kind en het helpen ontwikkelen van gezonde emotionele regulatievaardigheden.

Kritisch denken vs opstandigheid en ongehoorzaamheid
Hoogbegaafde kinderen met een analytische geest en hoge eisen aan zichzelf en anderen kunnen perfectionisme en zelfkritiek ontwikkelen. Ze kunnen kritische vragen stellen en de status quo ter discussie stellen, wat mogelijk als uitdagend of opstandig wordt ervaren. Ouders, zorgprofessionals en leerkrachten kunnen dit gedrag interpreteren als ongehoorzaamheid of gebrek aan respect voor autoriteit. Ze kunnen proberen het kind te kalmeren en conformiteit te bevorderen, wat de ontwikkeling van het kritische denken en de probleemoplossende vaardigheden van het kind kan belemmeren.