Maatwerk en flexibiliteit

Het vermogen om individuele behoeften te herkennen en aan te passen aan de specifieke situatie van elk hoogbegaafd kind of jongere. Flexibiliteit is belangrijk bij het aanpassen van interventies en benaderingen om optimaal aan te sluiten bij hun unieke kenmerken en uitdagingen.

Hoogbegaafde kinderen en jongeren hebben vaak unieke behoeften die een aangepaste aanpak vereisen. Professionals moeten in staat zijn om individuele behoeften te herkennen en flexibel te zijn in hun benadering. Door maatwerk te bieden kunnen professionals zich richten op de specifieke sterke punten en uitdagingen van elke jongere, en interventies ontwerpen die het beste aansluiten bij hun behoeften. Flexibiliteit is belangrijk omdat hoogbegaafde jongeren vaak snel leren en zich kunnen vervelen met routinetaken. Door flexibel te zijn in het curriculum of de interventies kunnen professionals hen uitdagen en betrokken houden. Elke individuele situatie vraagt om een unieke benadering.

Hoogbegaafde ouders/verzorgers hebben vaak unieke behoeften en verwachtingen. Professionals moeten flexibel zijn en in staat zijn om zich aan te passen aan verschillende communicatiestijlen en voorkeuren. Het bieden van maatwerk en het inspelen op individuele behoeften versterkt de samenwerking.

Verschillen in behoeften

Bij hoogbegaafde kinderen/jongeren kan de flexibiliteit zich richten op het bieden van intellectuele uitdagingen en het ondersteunen van sociaal-emotionele ontwikkeling. Bij hoogbegaafde ouders/verzorgers kan de flexibiliteit gericht zijn op het begrijpen van hun specifieke opvoedingsstijl, behoeften aan ondersteuning en betrokkenheid bij besluitvormingsprocessen. Zo kan de professional passend advies en specifieke informatie geven.