Hoogbegaafdheid binnen de gehandicaptenzorg

Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
Gesloten (handmatig toevoegen gebruikers, WooCommerce)
Begin
This training is currently closed

Welkom bij deze e-learning over hoogbegaafdheid binnen de gehandicaptenzorg. Als zorgprofessional werk je dagelijks met mensen die een (lichamelijke) beperking hebben. Soms merk je dat bepaalde cliënten en hun ouders of verzorgers zich anders gedragen en denken dan je zou verwachten. Dit kan te maken hebben met hoogbegaafdheid, een kenmerk dat niet altijd meteen opvalt bij mensen met een beperking.

In deze e-learning leer je meer over hoogbegaafdheid en hoe je als zorgprofessional kunt omgaan met hoogbegaafde cliënten en hun ouders/verzorgers binnen de gehandicaptenzorg. We bespreken de kenmerken van hoogbegaafde cliënten en hoogbegaafde ouders/verzorgers, de uitdagingen die zij tegenkomen in het dagelijks leven en hoe je daar als zorgprofessional op een goede manier mee om kunt gaan. Ook kijken we naar de manier waarop hoogbegaafde cliënten en hun ouders/verzorgers omgaan met de lichamelijke of verstandelijke handicap van de cliënt. We ronden de e-learning af met de behandeling van de manier waarop je hier als zorgprofessional op in kunt spelen.

Na het volgen van deze e-learning heb je een beter begrip van hoogbegaafdheid en kun je deze kennis gebruiken in je dagelijkse werkzaamheden.