Ketenpartner

Een andere instantie, organisatie of hulpverlener die aanvullend voor, tijdens of na de hulp die door de organisatie of persoon zelf wordt geboden. Zo is een jeugdhulporganisatie een ketenpartner van een jeugdggz instelling als beide partijen hulp bieden of hebben geboden aan dezelfde cliënt.