ECD

ECD staat voor elektronisch cliënten dossier, ook wel elektronisch patiënten dossier genoemd. In dit ECD worden de persoonlijke gegevens genoteerd. Ook zullen de dagrapportages, notulen, verslagen van andere organisaties en de verschillende vormen van communicatie aan het ECD worden toegevoegd.