Werkaantekeningen en inzage

Je bent hier:
< Alle onderwerpen

Mijn cliënt wil inzage in zijn dossier. Hij wil ook mijn werkaantekeningen inzien. Mag ik dit weigeren?

Ja, mits jouw werkaantekeningen enkel en alleen notities zijn om de belangrijkste punten uit het gesprek te onthouden, hoef je deze niet te laten inzien. Wel is het van belang dat je niet de bedoeling had deze aantekeningen te bewaren. Gooi de aantekeningen weg op een vertrouwelijke wijze.
Zorg er altijd voor dat de werkaantekeningen niet herleidbaar zijn anders kan het worden gezien als een schaduwdossier. Gebruik je jouw aantekeningen echter voor de voortgang van de hulpverlening, dan mag de cliënt wel inzage eisen aangezien de aantekeningen dan onderdeel zijn van het dossier, ook al bestaan de aantekeningen alleen maar op papier.

Vorige Privacy van gescheiden ouders
Inhoudsopgave